Wesoła Karuzela

"Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie"

Maria Grzegorzewska

Wesoła Karuzela to miejsca dla wszystkich dzieci, także tych mających trudność w dostosowaniu się do otoczenia.
Opieką otaczamy dzieci w wieku 2,5 - 6 lat. W przypadku odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego nawet do 10 roku życia.

Placówki przedszkolne Wesoła Karuzela to:

Grupy autystyczne do 4 dzieci.
Grupy terapeutyczne do 7 dzieci.
Grupy integracyjne do 15 dzieci

Wszystkie dzieci w naszej placówce korzystają między innymi z terapii :

- logopedycznej,
- psychologicznej,
- pedagogicznej,
- behawioralnej.

Wesoła Karuzela działa na podstawie ustawy oświatowej. Posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych (nr wpisu: EST. 4430-197) oraz pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - pobyt w placówce darmowy

Placówka otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00

tel: 510 804 104

K2 User

Przedszkole na Facebook